Základní informace

Kde vejce vzniká

Vejce vzniká ve vaječníku nosnice , v němž se vyvíjí žloutkové folikuly, z nichž se po dozrání uvolňuje žloutek, který je zachycen nálevkou vejcovodu , Během cesty vejcovodem se na něm vytvoří ostatní vrstvy  tj. bílek, podskořápečná blána a nakonec  skořápka.   
Kvalita  a celkový průběh je ovlivněn složením krmnou směsi , podmínkami welfare , zdravotním stavem a v neposlední řadě  vhodným řízeným prostředím.

Jak vypadá kvalitní vejce označené třídou A ?

Jak vypadá kvalitní vejce  označené třídou A ?

skořápka a blána: čistá, nepoškozená
žloutek: pevný, žlutý, bez cizích tělísek
bílek: čistý, rosolovité konzistence, bez cizích látek
pach: bez cizího pachu
zárodek: nepostřehnutelný vývoj
vzduchová bublina: výška nesmí přesáhnout 6 mm

Co mi řekne obal?

Na krabičce jednoznačně sledujeme datum minimální trvanlivosti.
Další povinné údaje hovoří o množství a hmotnosti vajec, kódu
třídírny (je-li uveden údaj CZ, tak vejce balil český subjekt).

Datum minimální trvanlivosti
Správně by mělo být označeno slovy „Minimální trvanlivost do...“ s tím,
že následuje den a měsíc spotřeby. Pokud je DMT 3 měsíce a méně,
nemusí být uveden rok. Na obale budou uvedena dvě čísla, z nichž první
znamená den a druhé měsíc.

Co mi řekne kód na vejci?

Co mi řekne kód na vejci?

Vedle údajů na obalu vajec je důležitý i kód na samotných vejcích, kterým musí každé vejce být označeno. Z kódu se snadno zjistí metoda chovu nosnic,země původu vejce a podle registračního čísla hospodářství (chovu) se dá identifi kovat i producent vajec.

kód vejce

Vyhledávání producenta vajec

http://www.mtd-ustrasice.cz/vyhledavani/